ITC

Тренинг Програми

Е-пошта Печати PDF

Дизајнираме и спроведуваме концептуални - типизирани и наменски (customized) тренинг програми за подобрување на човечките ресурси и бизнис процесите во компаниите.

Training Programs

Сите тренинг програми се спроведуваат согласно важечките интернационални стандарди за управување со квалитет

ITC servicesМетодологија за анализа на состојбите и потребите

ITC servicesДизајнирање на адекватни курикулуми како сплет на теорија и најдобри практики - домашни и интернационални

ITC servicesРеализација низ презентации, дискусии, вежби и конкретен менторски пристап

ITC servicesИмплементација на нови вредности кои значат дневна применливост

ITC servicesЕвалуација

Тренинг програмите ги раководат консултанти - експерти со над десетгодишна домашна и интернационална практика во подготовка и реализација на типизирани и наменски тренинг курикулуми, а се организираат во областите на:

Основни бизнис вештини

Напредни бизнис вештини

ITC servicesПерсонални комуникации

ITC servicesМенаџмент со времето

ITC servicesОрганизација на ефективни состаноци

ITC servicesЛидерство и градење на тимови

ITC servicesПреговарање

ITC servicesКоучинг - директно - лично менторство и подучување

 

 

 

 

ITC servicesШкола за продавачи и агенти за продажба

ITC servicesОсновни и напредни продажни вештини

ITC servicesБренд менаџмент

ITC servicesKAM - Key Account Management - Менаџмент со клучни клиенти

ITC servicesCRM – Customer Relationship Management

ITC servicesМаркетинг и PR

ITC servicesВоведување на ИСО 9000, HACCP & TQM стандарди

ITC servicesСтратегиско планирање

ITC servicesБизнис план и проектен менаџмент

Индивидуален консалтинг за менаџери

Индивидуален тренинг за менаџери од сите нивоа на хиерархијата за стекнување на потребните вештини за успешност во работата.

 

Сертификати

Станете сертифициран менаџер за безбедност на храна во ресторан и зголемете си ги шансите за работа во интернационални компании.

International Training and Consulting Company ( ITC Консалтинг –www.itc.com.mk), тргнувајќи од се поголемата потреба и можностите за зголемување на вработливоста кај младите луѓе ...

Прочитај повеќе >>

 

Контакт Центар

ул. Иво Лола Рибар 72б/29, 1000 Скопје, Македонија

  • Тел: + 389 3 111 191
  • Тел 2: + 389 3 065 777
  • Факс: + 389 3 111 191
  • Е-пошта: contact@itc.com.mk
  • Веб Сајт: www.itc.com.mk