ITC

Услуги

Консалтинг за подготовка на IPA – IPARD проекти

- Консалтинг при подготовка и имплементација на програми и проекти кои се поврзани со европските фондови и инструменти за претпристапната помош IPA – IPARD.

- Директна сорабтока со агроиндустриски комбинати, земјоделски стопанства, винарии , индивидуални земјоделци, претприемчи во руралните области за подготовка на инвестициони проекти кои се кофинансираат со IPARD

 

Посредување При Вработување

Квалитетниот кадар претставува клучен фактор за успех на секоја компанија. Избирајќи не нас за Ваш консултант, Вие ќе добиете брзо и ефикасно спроведување на процесот на вработување и најсоодветни кандидати за вашите потреби кои ќе ги задоволат вашите долгорочни бизнис цели.

Повеќе...
 

Консалтинг за човечки ресурси

Нашата основна задача е да работиме на полето на усвојување и пренесување нови знаења, методологии, техники и вештини кои како најдоби практики им ги нудиме на нашите клинтите со цел подобрување на нивната посветеност кон ангажирање, задржување и унапредување на своите вработени преку:

Повеќе...
 

Тренинг Програми

Дизајнираме и спроведуваме концептуални - типизирани и наменски (customized) тренинг програми за подобрување на човечките ресурси и бизнис процесите во компаниите.

Повеќе...
 

Анализа на Бизнис Процеси

Од аспект на заокружувањето на нашата дејност овој оддел претставува задолжителна компонента и прв методолошки чекор во реализацијата на било кој сложен проект во делот на компанискиот консалтинг.

Повеќе...
 
Лист 1 од 2

Сертификати

Станете сертифициран менаџер за безбедност на храна во ресторан и зголемете си ги шансите за работа во интернационални компании.

International Training and Consulting Company ( ITC Консалтинг –www.itc.com.mk), тргнувајќи од се поголемата потреба и можностите за зголемување на вработливоста кај младите луѓе ...

Прочитај повеќе >>

 

Контакт Центар

ул. Иво Лола Рибар 72б/29, 1000 Скопје, Македонија

  • Тел: + 389 3 111 191
  • Тел 2: + 389 3 065 777
  • Факс: + 389 3 111 191
  • Е-пошта: contact@itc.com.mk
  • Веб Сајт: www.itc.com.mk